Koç Üniversitesi Hazırlık Koç Üniversitesi İngilizce hazırlık Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Koç Üniversitesi Proficiency Özel Dersi KUEPE Sınavı

KUEPE (Koc University English Proficiency Exam)

KUEPE, öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ölçmeyi amaçlayan bir dil sınavıdır. TOEFL veya IELTS gibi uluslararası sınavların ölçtüğü okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin yanında gramer ve kelime bilgisini de ölçer. Bölümlerin içerikleri, soru sayıları, süreleri ve toplam ağırlıkları şöyledir:

KUEPE Sınavı | Koç Kuepe

KUEPE Sınavı | Koç Kuepe

 

 

Reading 3 parça ve 20 sorudan oluşur. Bu parçalardan uzun olanı yaklaşık 1000 kelimelik olup 10 soru içerir. Diğer iki parça yaklaşık 500 kelimeliktir ve 5’er soru içerir. KUEPE’ye göre, bir okuma parçasını anlamak demek (1) o parçanın ana fikirlerini ve onları destekleyen fikirleri anlamak, (2) parça içindeki zamir gibi göndermeleri tanımak, (3) yazarın ima ettiği fikirleri çıkarmak, (3) yazarın amacını ve hedef okuyucu kitlesini görmek demektir.

Use of English Gramer ve kelime bilgisini ölçmek üzere iki parçadan oluşur ve her parçada 10’ar soru bulunur. Gramer yapılarının ve kelimelerin parça bütünlüğü içinde doğru yerleştirilmesini ister. Kelimeler Akademik Kelime Listesinden seçilir. Listening Dinlerken cevaplama ve not alma üzere iki bölümden oluşur. Dinlerken cevaplama bölümünde bir görüşme/mülakat dinlerken 5 soru cevaplarsınız. Not alma bölümünde üniversiteden herhangi bir dersin bir kısmı dinletilir ve not almanız istenir. Bu notlara göre size verilecek 10 soruyu cevaplamanız istenir. Listening bölümünde amaç parçaların ana fikirlerini, amaçlarını ve sonuçlarınızı ne kadar yakalayabildiğinizi görmektir. Writing size verilen bir okuma parçası üzerinden essay yazmanızın istendiği bölümdür. Akademik veya güncel konulardan seçilen yazma konusunda fikirlerinizi parçadan aldığınız düşüncelerle desteklemeli ve bunu uygun biçimde yapacağınız göndermelerle belirtmelisiniz. Speaking üç bölümden oluşur. Kısa bir tanışma ve ısınma turundan sonra konuşma sınavınız başlar. Önce kişisel deneyimlerinizle ilgili sorulara cevap vermeniz beklenir. İkinci bölümde, size verilen bir konu hakkında birkaç dakika durmadan konuşmanız istenir. Üçüncü bölümde, ikinci bölümdeki konunun devamı niteliğindeki sorulara geçilir. Speaking bölümünün amacı akademik ortamlarda ne kadar etkin biçimde konuşabildiğinizi ölçmektir. Tercihlerinizi ifade etme, tanımlama, açıklama, öneride bulunma gibi konuşma becerilerini ne derece rahat ve kolayca yaptığınıza bakılır. Farklı gramer yapılarını ve kelimeleri kullanmanız beklenir.